Loes de Jong filosoof
reflectie en dialoog in organisaties

Filosofeer,
maar blijf mens bij het filosoferen

David Hume

wie is

Loes de Jong

Ik studeerde filosofie aan de VU in Amsterdam en religiewetenschappen aan de RU Nijmegen. In beide studies heeft mijn focus steeds gelegen op de praktijk van het gesprek. In de filosofie vond ik de kracht van het gezamenlijk denken en in de religiewetenschap het vermogen om mensen tot verhaal te laten komen.

  

Dialoog

In het begeleiden van de dialoog vind ik mijn motivatie. In het faciliteren van het diep menselijk verlangen om gehoord te worden. In het doen.  Daarbij gaat het me niet om de verandering  maar om de gezamenlijke zoektocht. Dialoog – waarin ruimte is voor jezelf, voor de ander, voor elkaar – schept daadwerkelijk een gevoel van gemeenschap. 

Aarzeling

De kern van mijn dialoogmethode is de aarzeling. Aarzeling hoort bij mij. In elk antwoord hoor ik een nieuwe vraag en iedere aarzeling bij anderen vind ik interessant. Aarzelingen verwijzen naar de laag die eronder ligt. In de politiek mag je eigenlijk niet aarzelen, dan moet je stellig zijn. Maar aarzeling staat beslissingen niet in de weg; het helpt je om alle kanten van een vraagstuk te belichten. Beslissingen nemen is noodzakelijk, als je je er maar constant van bewust bent dat het ook anders kan of had kunnen zijn.

Aarzeling is voor mij van existentiële waarde omdat mijn leven pas vorm krijgt door de zoektocht naar zingeving en identiteit. Het erkennen en ondersteunen van mensen in hun zoektocht geeft zin en betekenis aan hun – en aan mijn eigen – bestaan. Wanneer de ander tot zijn recht komt… dan kom ik misschien ook wel tot mijn recht. Daarom blijf ik altijd op zoek naar de diep menselijke ontmoeting: de mens in de mens blijven zien. Of ik nu werk met senioren, daklozen of politici. 

Nieuwsgierigheid

Ik ben nieuwsgierig naar het onderzoek. Waar komt iets vandaan of waaruit blijkt iets? In het onderzoeksproces creëren mensen de ruimte om hun verhaal  te ontdekken. Er zit namelijk altijd een verhaal achter een veronderstelling, een woord, een waarheid.

Dat zelfbewustwordingsproces wil ik graag begeleiden, zodat mensen zich van hun eigen drijfveren bewust worden en daardoor met meer respect jegens zichzelf en de ander in het leven kunnen staan.

Mijn achtergrond in de filosofie past bij dit levensprincipe. Filosofie draait om vragen stellen, zicht geven op dat wat zich achter het woord bevindt.