Loes de Jong filosoof
reflectie en dialoog in organisaties

wat doet
Socratisch gesprek

Een socratisch gesprek is denkgesprek. Het is een onderzoek naar een thema en naar de opvattingen en overtuigingen van de deelnemers. Het is een oefening in luisteren, zorgvuldig denken en formuleren, vragen stellen, durven twijfelen aan je eigen ideeën en geduld betrachten.

 

Aan de hand van een concreet voorbeeld gaan de deelnemers met elkaar in gesprek (dialoog, géén debat) om meer inzicht in het thema en hun eigen opvattingen te verkrijgen.

 

Het socratisch gesprek is toepasbaar wanneer een organisatie of een team op zoek is naar gemeenschappelijke waarden of uitgangspunten. In deze variant kan een socratisch gesprek, met de nodige voorbereiding, in een dagdeel gevoerd worden.

 

Opvattingen van de deelnemers worden verhelderd, leden van een team gaan elkaar beter begrijpen en er ontstaat gezamenlijk inzicht in een kwestie die voor uw organisatie van belang is.

 

Voorbeelden:

 

Het bestuur van een patiëntenvereniging verdiepte zich in de vraag: "wat mogen wij van onze vrijwilligers verwachten?"

 

Bij het future-centrum van Rijkswaterstaat spraken ambtenaren, adviseurs en aannemers over: "wat zijn onze gezamenlijke belangen?"

 

Een woningbouwcorporatie stelde zich de vraag: "wat is leefbaarheid?" 

Dialoog en samenleven

"Debat scherpt de geest en dialoog verzacht het hart" waren de woorden van Ivo Opstelten bij de opening van de week van de dialoog in 2008. Ik ben het niet met hem eens, omdat juist de dialoog de geest kan scherpen. In een dialoog maak je kennis met geheel andere ervaringen en overtuigingen. Je wordt uitgenodigd om te luisteren naar argumenten van anderen en om je eigen opvattingen helder onder woorden te brengen. Dat brengt beweging en scherpt de geest.

 

Ik begeleid dialogen in verschillende vormen. In kleine, intieme groepen van 6 tot 8 deelnemers en in zalen met 100 deelnemers. Iedere dialoog heeft zijn eigen bedoeling, zijn eigen methode en zijn eigen werking. Voor mensen die op hun werk met meer begrip en op het scherpst van de snede met hun collega's willen samenwerken. Voor mensen die van elkaar willen leren of in contact willen komen, een netwerk willen bouwen om iets te kunnen betekenen in de samenleving. Voor mensen die over hun eigen muur willen kijken naar wat de maatschappij nog meer te bieden heeft.

 

Lees bij www.amsterdamdialoog.nl en www.nederlandindialoog.nl in "vlinderlijke eenvoud" wat de werking en het effect van een dialoog kunnen zijn. 

World Café

In een World Café gaat een (grote) groep mensen met elkaar in gesprek over een kwestie die er voor hen toe doet. Er wordt gewerkt in kleine groepen van steeds wisselende samenstelling. Verschillende personen komen samen en iedereen komt aan bod. In een informele sfeer worden de deelnemers uitgenodigd hun stem te laten horen. Er wordt gebruik gemaakt van de variëteit in kennis en ideeën. Een uitstekende methode om inzicht in elkaars denken te vergroten en gezamenlijke ideeën te onderzoeken. 

De troost van de filosofie

Aan de hand van het thema Troostende filosofen maakt u kennis met zes verschillende filosofen. Onvoorziene gebeurtenissen, tegenspoed of rampspoed, simpele pech of groter onheil, geen mens ontkomt aan de beproevingen die het leven stelt! Iedereen zal bij tijd en wijle zijn antwoord moeten vinden op de tegenslagen die het leven in petto heeft. Wat hebben filosofen op dit gebied te bieden?

 

Uitgangspunt voor deze cursus vormt de troost van de filosofie van de Britse filosoof Alain de Botton. Socrates, Epicurus, Seneca, De Montaigne, Schopenhauer en Nietzsche, allen hebben ze hun eigen remedie ontworpen tegen de wisselvalligheden van het bestaan.

 

Boek: de troost van de filosofie, Alain de Botton (ISBN 90 450 0400 3) 

Dialoogtrainingen

Voor de Amsterdams Dag van de Dialoog werk ik sinds 2005 mee aan de trainingen voor gespreksleiders. De Dag van de Dialoog heeft een eenvoudige methode ontwikkeld om in een korte tijd een zinvolle dialoog te voeren. Die methode kan in toegepast worden in alle situaties waar mensen in dialoog willen gaan. Ik verzorg trainingen voor iedereen die de methode wil toepassen. Zo heb ik voor de Katholieke Bond voor Ouderen trainingen gegeven voor gespreksleiders die dialogen voeren over eenzaamheid bij ouderen. 

Intervisiegroepen

In samenwerking met Publiek Domein bied ik intervisies aan voor ambtenaren en wethouders. Samen met collega's nadenken over over complexe praktijksituaties draagt bij aan professionaliteit. Politiek-bestuurlijke gevoeligheden en morele vraagstukken doen zich voor bij iedereen die zich inzet voor de pubieke zaak bij de overheid. Ik begeleid casusconcultatie onder collega's met verschillende methodes, altijd praktijkgericht.

www.publiekdomein.nl