Loes de Jong filosoof
reflectie en dialoog in organisaties

voor wie

Mijn trainingen bieden kansen voor iedere 'lerende organisatie' zowel in de commerciële als in de non-profit sector.

 

Door mijn professionele achtergrond in functies bij de overheid en in de hulpverlening zijn de diverse overheden en overheidsgelieerde instellingen mijn eerste natuurlijke doelgroep.

 

Zo verzorg ik bijvoorbeeld trainingen voor zorginstellingen, HRM-professionals en maatschappelijk dienstverleners. Daarnaast biedt mijn ervaring op het politiek-bestuurlijke vlak een stevige basis voor trainings programma's op het gebied van belangenbehartiging en overheidscommunicatie.

 

Dialoog, openheid en begrip zijn belangrijke doelen voor iedere organisatie.

 

Ik kan u helpen om die doelen te verwezenlijken als ú bereid bent om te investeren in filosofische reflectie.

 

Om ruimte te creëren voor onalledaagse reflectie is tijd nodig. Tijd voor kwaliteit en effectiviteit. Tegelijkertijd moet die kostbare tijd passen binnen uw budget.

 

Ik zet mij graag in om samen met u te komen tot een optimale trainingsvorm waarvoor uw budget de ruimte geeft.De Nederlandsche Bank
  - reflectiebijeenkomsten bij de Toezichtsacademie
 
Theaterschool Amsterdam
  - strategie en visie bijeenkomsten
 
Publiek Domein
  - Intervisiebijeenkomsten voor wethouders
 
Katholieke Bond voor Ouderen
  - training dialoog voor het project eenzaamheidsbestrijding
 
Dag van de Dialoog Amsterdam
  - gespreksleiderstraining
 
Waterschap Amstel-Gooi & Vecht
  - reflectie en casusconsultatie
 
UMC-StRadboud
  - socratische gesprekken in de opleiding Zorg & Ethiek
 
Sensoor Zuid-Holland Zuid en Midden
  - Socratisch gesprek over "heilige huisjes"
 
NSCU (Corporate Universities)
  - workshop socratisch gesprek op het jaarcongres 2011
 
Zorgbelang Noord-Holland
  - project belangenbehartiging WMO
 
Stadsdeel Amsterdam Westerpark
  - Worldcafé met burgers, ambtenaren en politici over Civil Society