Loes de Jong filosoof
reflectie en dialoog in organisaties

Een filosofisch probleem heeft de vorm:
ik weet de weg niet

Ludwig Wittgenstein

visie

Niets is leerzamer dan het stellen van vragen. Vragen bij wat je doet in het dagelijks werk. Filosofen hebben iets te bieden bij het analyseren van principiële en morele vraagstukken in organisaties.

 

Die vragen komen vaker voor dan u denkt: hoeveel loyaliteit kan ik van medewerkers verwachten? Heeft mijn organisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Zijn mijn collega’s ook mijn vrienden? Is een cultuurverandering mogelijk? Wat is leiderschap? Moet ik altijd doen wat mijn baas zegt?

 

Filosofie geeft ondersteuning bij reflectie op deze vragen, leert om argumenten af te wegen en rechtvaardigingen voor keuzes te onderzoeken, kan helpen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

 

Uitgangspunt is dat mensen meer wijsheid en ideeën in huis hebben dan ze vermoeden. Mijn deskundigheid is om die kennis beter te benutten, door vragen te stellen en mensen uit te dagen hun eigen denken te onderzoeken. Daarbij begeleid ik de deelnemers met betrokkenheid en respect in hun ontwikkelingsproces.

 

“In de dialoog gaat het om het gezamenlijk uitwisselen en onderzoeken van ervaringen, en hierdoor gezamenlijk wijzer te worden. Waarbij er geen eisen worden gesteld aan de uitkomst van het dialoog.”


Klik hier voor het complete artikel: De Retorica van de Dialoog, door Andrew Sutjahjo