Loes de Jong filosoof
reflectie en dialoog in organisaties

uit de praktijk
ISWV     < website

Een socratische gesprek over verantwoordelijkheid

Het voorbeeld was al mooi. Een deelnemer vertelt hoe zij bij een pinautomaar een ouder echtpaar hielp met pinnen. Toen ze wegliepen zag ze dat deze mensen slordig met hun geld en pinpas omgingen en ze voelde zich ineens verantwoordelijk voor haar actie (stel je voor dat deze mensen hulp accepteren van iemand met kwade bedoelingen). Ze liep de mensen achterna en drukte hen nog eens op het hart niet zomaar hun pincode aan Jan en alleman te geven.

 

Zij vond dat dit iets met verantwoordelijkheid te maken had. In groepsverband hebben we dit voorbeeld onderzocht en het bleek niet zo eenvoudig als het leek. Waarom voelde zij zich verantwoordelijk om het echtpaar te helpen en al die andere mensen in de rij niet? Is het een keuze om je verantwoordelijk te voelen? Kun je je verantwoordelijk voelen en toch niet ingrijpen? Stel dat er iets gebeurd was met het echtpaar en het geld: wiens verantwoordelijkheid zou dat geweest zijn? Het is toch ook je verantwoordelijkheid om, als je hulp verleent, de verantwoordelijkheid weer terug te geven aan de ander? Moet je alle consequenties van je actie kunnen overzien voor je je hulp aanbiedt?

 

Tijdens het gesprek zijn niet alle antwoorden gevonden. Wat er wel ontstaan is, is een gedeeld om doorleefd besef dat je verantwoordelijk kunt zijn voor je handelingen door er rekenschap over te geven. Dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes, maar dat die keuzes ook van invloed zijn op je omgeving en dat daarom je verantwoordelijkheid iets verder rekt dan alleen die voor je eigen keuzes.

 

(Leusden, augustus 2004) 

Dag van de Dialoog     < website 

International Conference of Philosophical Practices

In de zomer van 2010, de opening was een worldcafé met 170 filosofen begeleid door Loes de Jong en Jac Rongen.

 

Youtube film 

Boogschieten     < www.waterheuvel.nl

Het jaarlijks terugkerende boogschieten met de Waterheuvel. De Waterheuvel is een clubhuis voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond. In de periode 2005-2007 heb ik daar een participatieraad opgezet en begeleid.

 

Waterheuvel 2010 

 

Samen met Jac Rongen heb ik workshops Boogschieten en Socratisch Gesprek gedaan, met het thema: wanneer is het raak? 

Dag van de Dialoog     < Klik hier

Dag van de Dialoog