Loes de Jong filosoof
reflectie en dialoog in organisaties

agenda