Loes de Jong filosoof
reflectie en dialoog in organisaties

Reflectie en dialoog helpen om een beter inzicht te krijgen in je eigen en andermans overtuigingen. Ik vind het belangrijk dat mensen stilstaan bij alledaagse vanzelfsprekendheden. Dat mensen zichzelf eerlijk onderzoeken, naar elkaar luisteren en zich gehoord voelen, waardoor ruimte, helderheid en verdieping kunnen ontstaan. Daarom draait alles wat ik doe om dialoog en samenleven.

 

Ik begeleid en organiseer gesprekken, individueel of voor groepen van 6 tot meer dan 100 deelnemers, over vragen die er voor de deelnemer toe dóen. Reflectie is van fundamenteel belang om alle kanten van een vraagstuk te belichten; dialoog om wederzijds respect en begrip te bevorderen. Je eigen oordeel opschorten en je verplaatsen in het perspectief van de ander kan verfrissend en verhelderend zijn.
<< Loes aan het werk